2004.12.24, "Latarnia"

LATARNIA

15 grudnia, przy helskiej latarni, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku na czele z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dr Marianem Kwapińskim, dokonali oględzin obiektów zespołu latarni morskiej w Helu, które mają zostać wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Obecni byli m.in. burmistrz Helu Mirosław Wądołowski, jego zastępca Jarosław Pałkowski, przedstawiciele GUM, stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" oraz mieszkańcy stojących tam posesji mieszkalnych. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół, którzy podpisali wszyscy zainteresowani.
Do tematu powrócimy po wydaniu decyzji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obecność konserwatora członkowie stowarzyszenia "Przyjaciele Helu wykorzystali do zapoznania go ze stanem obiektów militarnych wpisanych do rejestru, a także z zamierzeniami dotyczącymi opieki nad powojennymi obiektami militarnymi i ich statusem prawnym. W rozmowie podkreślono doskonałą współpracą z Dowództwem 9 FOW we wspólnym zabezpieczeniu i ochronie obiektów znajdujących się na Cyplu Helskim.
W.W.
Artykuł ukazał się w "Helskiej Blizie" nr 186/187 z dnia 24.12.2004
do góry