2004.03.14, "Pismo do ..."

Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
84-150 Hel,
ul. Bulwar Nadmorski. 2

Hel 14.03.2004

mgr Grzegorz Budnik
Pomorski Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Gdańsku

 

WNIOSEK:

O objecie ochroną konserwatorską zespołu budynków: mieszkalnego i gospodarczych stanowiących tzw. gospodarstwo latarników, położonych obok latarni morskiej przy ul. Bałtyckiej 7 w Helu na działce 152/1.

Informuję, ze zachowane w Helu budynki o konstrukcji szkieletowej (budynki gospodarcze zostały po wojnie otynkowane), a pochodzące prawdopodobnie z połowy XIX wieku, stanowią obecnie jedyny tak dobrze zachowany kompleks obiektów towarzyszących latarni morskiej na Wybrzeżu Gdańskim. Symetryczne budynki przystosowane byty do zasiedlenia i gospodarowania przez rodziny dwóch latarników. Kompleks zabudowań stanowi funkcjonalną. całość i wydzielanie oraz przebudowanie przynajmniej jednego z nich nieodwracalnie zmieni historyczny krajobraz architektoniczny podziwiany i uwieczniany od wielu lat przez turystów.

Obecnie sprawująca funkcję właściciela gmina Hel, planuje podzielenie zabudowanej posesji na cztery części, by sprzedać je rozdzielnie. W efekcie tych działań dojść może do utraty tak dobrze zachowanego pierwotnego charakteru tego miejsca. Jedynie objecie tego zespołu ochroną konserwatorską może zapobiec temu stanowi i uratować od zagłady tak wyjątkowy element naszego nadmorskiego dziedzictwa kulturowego.

Z wyrazami szacunku

 

podpis
do góry