2006.10.06. "HELOWI NA RATUNEK”, artykuł z Helskiej Blizy.

HELOWI NA RATUNEK

W dniu 29 września 2006 Wojewoda Pomorski Pan Piotr Ołowski zwołał w Helu spotkanie podsumowujące tegoroczny sezon turystyczny, którego tematem była postępująca degradacja przyrody na naszym półwyspie.

Rozpoczęły je wprowadzające do dyskusji trzy referaty. W pierwszym, Dyrektor Parku Nadmorskiego - Jarosław H. Jaszewski przedstawił charakterystykę przyrodniczą oraz obserwowane zmiany w środowisku naturalnym, które nastąpiły w ostatnich latach w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, na obszarze Półwyspu Helskiego. W kolejnym, szef Stacji Morskiej IOUG - Krzysztof E. Skóra przedstawił wyniki obserwacji wykonanych przez uczestników studenckiego kursu pn. "Błękitne lato", którego celem była ocena wpływu wybranych elementów działalności człowieka na przyrodę Półwyspu Helskiego. Problemy te zreasumował Wicemarszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk dokonując prezentacji znanych i zgłaszanych mu czynników najbardziej negatywnie oddziaływujących na półwyspową przyrodę i krajobraz.
W czasie dyskusji głos zabrali przedstawiciele poszczególnych Samorządów Gmin, administracji województwa, Policji i Urzędu Morskiego, którzy ustosunkowali się do zgłaszanych nieprawidłowości oraz opisywanych w referatach zjawisk.
Spotkanie zakończyło podsumowanie Wojewody, który zapowiedział podjęcie bardzo praktycznych rozwiązań dla ochrony środowiska Półwyspu Helskiego - cyt. (...) "...jedynego takiego miejsca na Świecie".

KES

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie "nr 225 z dnia 6.10.06