2004.03.29. „PROTEST” Wniosek do Wojewody Pomorskiego.

Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski

Szanowny Panie Wojewodo!

W ostatnim czasie do opini publicznej dotarły informacje o zamiarach kolejnego inwestora zabudowy terenów campingowych Półwyspu Helskiego. Sądząc po stanie postępowań administracyjnych inwestor jest bliski uzyskania pozwoleniana budowę trzykondygnacyjnego budynku o znacznej kubaturze - w miejscu dotąd uznanym za naturalne siedlisko przyrody (flora słonolubna, lęgowiska ptaków).
Niżej podpisani mieszkańcy półwyspu, władze gmin nadzatokowych, miłośnicy przyrody Półwyspu Helskiego składają stanowczy protest dla tej i podobnych paktyk prowadzących do dalszej urbanizacji Półwyspu.
Zmiana charakteru i wzrost intensyfikacji istniejących od lat siedemdziesiątych campingów, powstawanie na ich miejscu hotelowców, dużych obiektów usługowych wydłużających czas intensywnej eksploatacji przyrodniczo wrażliwych terenów - gwałtownie wypacza przewidzywany przez urbanistów i przyrodników charakter dotąd niezurbanizowanych części Półwyspu Helskiego.
Prosimy Pana Wojewodę o podjęcie działań zmierzających do zachowania walorów przyrodniczych unikalnego w skali europejskiej Półwyspu.

Podpisy:

 

 

Pismo do Wojewody Pomorskiego z dznia 29.03.2004 r.