2005.06.05. "PUBLICZNA DYSKUSJA", artykułu z HB.

PUBLICZNA DYSKUSJA

19 kwietnia, w Urzędzie Miasta Helu, odbyło się spotkanie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 110/2, 111/2, 111/3, 111/5 przy ul. Portowej popularnie zwanych Hydrobudową, lub Małą Plażą.

Na spotkaniu obecni byli: burmistrz M. Wądołowski i J. Pałkowski, autor planu - architekt Mirosław Kuczyński, reprezentujący Uniwersytet Gdański rektor uczelni - Andrzej Ceynowa i kierownik Stacji Morskiej - Krzysztof Skóra oraz mieszkańcy Helu.
Helanie, głównie mieszkańcy Osiedla Rybackiego (przede wszystkim właściciele posesji leżących najbliżej Małej Plaży) przybyli do Urzędu Miasta, aby zaprotestować przeciwko naniesionym na plan poprawkom oznaczonym symbolem UE/EP 2.
Zmiany te dotyczyły przeznaczenia niemal całego placu znajdującego się na końcu ulicy Portowej pod zabudowę sanitarno-szaletową. Mieszkańcy ulicy Portowej zwrócili architektowi uwagę na fakt, że jest to koniec uliczki, której zabudowanie w tak dużym stopniu, uniemożliwi całkowicie dojazd i manewrowanie dużym wozom typu straż pożarna, pogotowie ratunkowe, oczyszczanie miasta czy ciężarówki dostawcze.
Poza problemem komunikacyjnym, związanym przede wszystkim z wymogami bezpieczeństwa, pozostaje problem natury estetycznej. Nikt nie chce pod oknami swojego domu szaletu publicznego, więc zrozumiałe są protesty w tej sprawie okolicznych mieszkańców.
Także niepokoi fakt, że tak zabudowany fragment placu przy Bulwarze Nadmorskim, przy wejściu do Fokarium i na plażę, powodowałby duże utrudnienia w ruchu pieszym.
Mieszkańcy postulowali, aby wrócić do pierwotnej koncepcji architektonicznej umieszczenia nowych sanitariatów bliżej pasa przywydmowego, porośniętego zielenią. Po krótkiej dyskusji uwagi te zostały przyjęte i zaakceptowane przez burmistrza Wądołowskiego.
Na spotkaniu omówiono również, na prośbę rektora UG, A. Ceynowy, kwestię wpisania w niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego dodatkowego terenu plaży pod budowę domków dla młodzieży szkolnej. Propozycja nie wywołała sprzeciwu. Rektor zapewnił, że leży mu na sercu dobro naszego miasta i władze Uniwersytetu (jako przyszły właściciel części Małej Plaży) będą zagospodarowywały powierzony im teren, nie tylko nie degradując środowiska naturalnego, ale wzbogacając jego walory. Stąd plany rekultywacji zniszczonej wydmy, usunięcia betonowych pozostałości oraz zagrażającego zdrowiu - azbestu, którym pokryte są obecne zabudowania typu barakowego.
Interesującym rozwiązaniem są drewniane pomosty-kładki biegnące nad wydmami, które mają pełnić funkcję dodatkowych wejść na plażę od ulicy Lipowej i Plażowej. Będą połączone z drewnianym traktem spacerowym biegnącym wzdłuż plaży i ulicy Portowej.
Na zakończenie spotkania, rektor A. Ceynowa zapewnił wszystkich obecnych, że projekt "Błękitnej Wioski" jest przedsięwzięciem dydaktyczno-naukowym, niekomercyjnym i nie będzie sytuacji, że kiedykolwiek będą sprzedawane obszary Małej Plaży należące do UG innym inwestorom, na co zebrani zareagowali oklaskami.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki geodezyjne nr 110/2, 111/2, 111/3, 111/5 przy ulicy Portowej był wyłożony w Urzędzie Miasta od 22 marca i można było osobiście się z nim zapoznać. Ewentualne uwagi do tego projektu można składać na piśmie do 9 maja 2005 r.
Do tego czasu każdy z nas ma prawo zgłosić swoje sugestie, pomysły lub negatywne opinie w sprawie wyżej wymienionego projektu, który zostanie wkrótce przegłosowany i zatwierdzony w takim kształcie, na jaki wszyscy pozwolimy.

Iwona Rusajczyk

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 198 z dnia 06.05.05