2005.03.25. "TRZECIE SPOTKANIE", artykułu z HB.

TRZECIE SPOTKANIE

Odbyło się 4 marca w Starostwie Powiatowym w Pucku. Uczestniczyli w nim jego gospodarz - starosta Artur Jabłoński, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, burmistrzowie Helu i Jastarni, prorektor d.s. naukowych UG prof. dr hab. Bernard Lammek, kierownictwo Stacji Morskiej UG w Helu, samorządowcy, no i oczywiście najbardziej zainteresowani - rybacy, a wśród nich przedstawiciel Ustki.
Spotkanie poświęcone było dwóm podstawowym zagadnieniom, tj.: ustaleniu treści wystąpienia środowisk rybackich do właściwych instytucji unijnych dot. rozporządzenia 812/2004 (zakaz połowu pławnicami od 2008 r.) i skutków jakie ono za sobą niesie oraz udziału samorządu powiatowego w realizacji projektu "Błękitna Wioska". Przed kilkoma dniami stanowisko w tej drugiej sprawie, czyli tej, która najbardziej dotyczy mieszkańców Helu, zajął Zarząd Powiatu.
Jak powiedział starosta: powiat nie wycofuje się z deklaracji zawartej w liście intencyjnym podpisanym 10 stycznia br. (przeznaczenie w ciągu dwóch lat kwoty 400 tys. zł na wykup gruntu - red.). Będzie natomiast zabiegał o to, żeby w podpisanym porozumieniu znalazły się zapisy o tym, że budowa "Błękitnej Wioski" i związane z tym projekty naukowe nie będą sprzeczne z interesem rybaków, uprawianym przez nich rzemiosłem, interesem turystów i samorządów lokalnych. Jako Zarząd Powiatu chcielibyśmy uczestniczyć w konsultacjach, na bieżąco włączać się do procesu inwestycyjnego, by móc monitorować przebieg realizacji porozumienia.
Reprezentujący Sejmik Wojewódzki Mieczysław Struk poinformował, że w Sejmiku nie podjęto jeszcze uchwały w tej sprawie. Ważne jest żeby przekonać rybaków, że projekt nie będzie zagrażał ich interesom. Każda atrakcja Helu sprzyja podniesieniu atrakcyjności także innych miejscowości Półwyspu, jednak bez poparcia społecznego nie będzie mogła być ona zrealizowana.
Burmistrz Helu podziękował staroście za podtrzymanie stanowiska wyrażonego w liście intencyjnym. Hel będzie w najbliższym czasie realizował jeszcze inne inwestycje, które służyć będą całemu regionowi. Żadna z inwestycji bez błogosławieństwa starosty nie ma szans.
Profesor Lammek przypomniał, że Uniwersytet Gdański nigdy nie opowiadał się za zamknięciem Zatoki Puckiej dla rybołówstwa, a dr Skóra po raz kolejny apelował do rybaków, aby swoje zarzuty w sprawie budowy "Błękitnej Wioski" sformułowali na piśmie. Naukowcy ze Stacji Morskiej zawsze będą gotowi do konsultacji i konstruktywnego dialogu.
Burmistrz Jastarni stwierdził, że Jastarnia nie chce przeszkadzać Helowi w realizacji tej inwestycji. Przypomniał jednak obawy rybaków związane z jej negatywnym wpływem na rybołówstwo. Trzeba dalej rozmawiać. Życzył Helowi, aby teren po byłej bazie Hydrobudowy został wykorzystany z pożytkiem dla całego społeczeństwa.
Czy przekonano wszystkich, a zwłaszcza rybaków? Na pewno nie! My, jako rybacy, nigdy się na to nie zgodzimy - stwierdził jeden z nich.
Czy mówił to we własnym imieniu czy też w imieniu większej ilości rybaków, pokaże najbliższy czas.

W. Waśkowski

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 195 z dnia 25.03.05