2005.03.25. "O BŁĘKITNEJ WIOSCE W PUCKU", artykułu z HB.

O BŁĘKITNEJ WIOSCE W PUCKU

Uczestnicy spotkania w Pucku.

Odbyliśmy kolejne spotkanie w sprawie "Błękitnej Wioski". Tym razem gospodarzem był Starosta Pucki. Z zadowoleniem usłyszeliśmy, iż Zarząd Starostwa popiera inicjatywę tej inwestycji jako ważnej dla rozwoju regionalnego. Mając jednak na uwadze brak przekonana części rybaków co do celowości jej powstania, będzie starał się ich obawy w drodze konsultacji i rozmów wyjaśnić.

Stacja Morska UG podtrzymuje uzasadnienie potrzeb rozbudowy w Helu swojej edukacyjno-badawczej infrastruktury. Uważa także, że czynna ochrona morświnów jest konieczna, a sektor rybołówstwa powinien się w nią jak najszybciej włączyć. Wyrazem tego była propozycja treści pisma jakie pracownicy Stacji Morskiej przygotowali rybakom dla potrzeb ich wystąpienia do władz rządowych i UE o odstąpienie od zakazu używania dryfujących pławnic wg Rozporządzenia 812/2004 Rady Unii Europejskiej.

Rybacy zdecydowali się na jego zmianę. Zawęzili treści wniosku wyłącznie do potrzeb rybołówstwa, usunęli naukowe uzasadnienie o potencjalnie nikłej szkodliwości dryfujących pławnic dla morświnów oraz fragmenty wskazujące na świadomość faktów konieczności ochrony tych ssaków.
Mieli do tego pełne prawo, gdyż to oni się pod tak przygotowanym wnioskiem podpiszą. Czy była to skuteczna taktyka, to się okaże. Szkoda tylko, że w tak dogodnej sytuacji utracili szansę na budowanie swojego proprzyrodniczego wizerunku.

Krzysztof Skóra

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 195 z dnia 25.03.05