2004.07.16. "WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIELE HELU", artykułu z HB.

Walne zebranie Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu"

22 czerwca br. odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie stowarzyszenia "Przyjaciele Helu". Składało się ono z dwóch części: pierwsza poświecona została projektom zagospodarowania i wykorzystania dwóch bardzo ważnych punktów miasta: helskiego Cypla oraz tzw. Małej Plaży, a druga była statutowym zebraniem członków stowarzyszenia.

Szczególnie liczną publiczność zebrała oczywiście część pierwsza, zakończona dość burzliwą dyskusją. Doktor Krzysztof Skóra przedstawiając plany Uniwersytetu Gdańskiego dotyczące inwestycji na terenie Małej Plaży, której ostatnim elementem ma być ulokowany już na wodach Zatoki basen "morświnarium", tłumaczył, dlaczego jego instytucja nie będzie realizować tego przedsięwzięcia jeżeli miasto sprzeda część tej działki, do czego dąży uparcie Burmistrz miasta. Ostatecznie sprawa ma się rozstrzygnąć na początku lipca po wyłożeniu, nieznanego dotychczas szerzej projektu przygotowywanego na zlecenie Urzędu Miasta. (...)

 

(M.K.)

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 179 z dnia 16.07.04