2004.03.05. "SESJA BUDŻETOWA", artykułu z HB.

SESJA BUDŻETOWA

26 lutego, na sesji Rady Miasta Helu, radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta Helu. (...)

Ostateczną decyzję poprzedziło głosowanie poprawek i burzliwa dyskusja, związana z planowanym dochodem ze sprzedaży części działki po byłej Hydrobudowie. Obecny na sesji kierownik Stacji Morskiej UG, dr Krzysztof Skóra, przedstawił stanowisko władz Uniwersytetu, dot. zagospodarowania całego terenu tzw. "Małej Plaży", którego koncepcja jest w trakcie opracowywania przez architektów. Jak zaznaczył - to ma być wspólny projekt, realizowany przy współudziale miasta i uczelni, a teren pozostanie własnością publiczną. Wyraził sprzeciw w sprawie sprzedaży części działki, gdyż - jak zaznaczył - radni poprzedniej kadencji podjęli decyzję, że teren nie zostanie podzielony i będzie stanowił własność publiczną.

Takie stanowisko jeden z radnych określił jako dyktat Uniwersytetu. Powinno się usiąść i dyskutować (?).

Na propozycję przewodniczącego Rady, aby mieszkańcy wypowiedzieli się o przyszłości terenu "Małej Plaży" w referendum, przy okazji wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, burmistrz stwierdził, że może wobec tego o sprzedaży mienia komunalnego zawsze mieszkańcy będą decydować w referendum (?).

(...)

W. Waśkowski

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 171 z dnia 5.03.04