2004.09.10. "LISTY ...", artykułu z HB.

Pismo do Marszałka Województwa Pomorskiego

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2004 roku

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.

Szanowny Pan
Jan Kozłowski
Marszałek
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego

Szanowny Panie Marszałku

Z prawdziwą przyjemnością pragnę poinformować Pana Marszałka, iż miałam okazję zobaczyć jeden z najlepszych pomysłów na rozwój produktu turystycznego w województwie pomorskim.
Na zaproszenie dr Krzysztofa Skóry twórcy fokarium helskiego wzięłam udział w prezentacji projektu rozbudowy obiektu o część Morświnarium z dobrze przemyślaną infrastrukturą turystyczną.
Uważam, że projekt ten ma realne szanse na finansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej i równocześnie może się przyczynić do wzbogacenia oferty turystycznej regionu. Dlatego zwracam się z prośbą do Pana Marszałka o włączenie projektu do opracowywanej obecnie Strategii Rozwoju Turystyki województwa pomorskiego.

Z poważaniem

Anna Somorowska
Prezes Zarządu PART S.A.

Do wiadomości:
1. dr Krzysztof Skóra Dyrektor Stacji Morskiej Uniwersytetu
Gdańskiego
2. Pan Mirosław Wądołowski Burmistrz Helu.

 

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 181 z dnia 10.09.04