1998.06.24. „PISMO DO BURMISTRZA”, K.E.Skóra

Hel 24 VI 98

Krzysztof Skóra
84-150 Hel
Morska 9

Burmistrz
Miasta Helu
84-150 Hel
Wiejska 50

W związku z otrzymanym dziś od Pani Burmistrz pismem (L.dz. 63/98 z dn. 23. VI. 98) nie znajduje uzasadnienia potraktowania mojego pisma z dn. 9 VI br dot. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 111/3 w Helu przy ulicy Portowej” jako protestu. Zaświadcza o tym jednoznacznie jego treść.
Proszę zatem o poinformowanie kto i kiedy zadecydował o takim zakwalifikowaniu mojego dokumentu (Zarząd, Rada Miasta czy urzędnik UM).
Z uwagi na nie rozpatrzenie zastrzeżeń zawartych w w/w dokumencie z przykrością zawiadamiam iż rozpatruję możliwość zaskarżenia stosownej uchwały Rady Miasta Helu.

Z poważaniem .

dr Krzysztof E. Skóra

„Pismo do burmistrza”– Pismo do Rady Miasta z dnia 24.06.98