2002.10.11. "WIZJA ROZWOJU HELU A.BULIŃSKIEGO", artykul z HB

Wizja rozwoju Helu
kandydata na radnego Andrzeja Bulińskiego

Kandyduje Pan z okręgu Osiedla Rybackiego, co zamierza Pan zrobić dla mieszkańców Koloni Rybackiej?

Uważam, że Kolonia Rybacka była do tej pory dyskryminowana. Zakładano, że jest tutaj sporo nieruchomości o charakterze prywatnym, więc ich właściciele będą sami dbać o ten teren. Pobierano od nich podatki, nie inwestując na tym obszarze w infrastrukturę turystyczną. Degradację inwestycyjną najlepiej widać na przykładzie terenu po hydrobudowie. Obecny stan odstrasza potencjalnych inwestorów, a przecież powinien być nasycony inwestycjami o charakterze turystycznym. Sądzę, że właściwym specjalistą od określenia przeznaczenia dla tego terenu byłby dr K. Skóra, współpraca z nim zaowocowałaby uatrakcyjnieniem Kolonii Rybackiej. Jeśli zostanę radnym, będę domagał się od władz samorządowych, aby przygotowały środki na rekultywację tego gruntu, obejmującego działkę 111/5 i 111/3, żeby nie przypominał ten teren byłej bazy poradzieckiej. Uważam też, że trzeba jak najszybciej skomunalizować działkę 111/3 (jest to obszar 3403 m kw.). (...)

Z panem Andrzejem Bulińskim rozmawiała
Iwona Rusajczyk

Artykul zostal opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 139 z dnia 11.10.2002 r.