1999.06.22. "SAME SIĘ ZAKOPAŁY", notatka w HB

Same się zakopały?

Do niedawna, na małej plaży żyły i rosły mikołajki nadmorskie - roślina chroniona. Było ich cztery, potem trzy. Ogrodzone listewkami i siatką, były jeszcze w zeszłym roku doskonale widoczne. Ktoś o nie dbał. Dziś spoczywają pod zwałami piasku. Proszę władze miasta, aby zadość uczyniły przestrzeganiu prawa w Helu i wyjaśniły tę sytuację.
Jak mówi "Ustawa o ochronie przyrody", kto narusza prawo w stosunku do takich gatunków podlega karze aresztu lub grzywny ... i orzeka się "przywrócenie stanu poprzedniego"

KESArtykul zostal opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 109 dnia 22.06.2001 r.