1999.09.03. "SESJA" , notatka z HB

Sesja

25 sierpnia br., o godz. 9.00, w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta, rozpoczęła się kolejna, dwunasta sesja Rady Miasta Helu. (...)
- Architekt, p. Mirosław Kuczyński, zapoznał zebranych ze stanem prawnym działki nr 111/3 o powierzchni 7541 m2 (teren byłej hydrobudowy na "Małej Plaży"). Konieczne jest zaktualizowanie podkładu geodezyjnego i podjęcie prze Radę decyzji o planie zagospodarowania tego terenu. Poprzednia Rada podjęła uchwałę o przeznaczeniu go pod kompleks wypoczynkowo - rekreacyjny. Decyzje w tej sprawie mają zapaść do końca roku, przed uchwaleniem przyszłorocznego budżetu miasta. (...)

opracował: Wojciech Waśkowski

W związku z koniecznością opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego, Zarząd Miasta zwraca się z prośbą do mieszkańców o nadsyłanie do sekretariatu UM propozycji dot. zagospodarowania terenów po byłej hydrobudowie (mała plaża). Prosimy również o nadsyłanie swych uwag i propozycji do redakcji HB. O przeznaczeniu tego do niedawna terenu przemysłowo składowego zadecyduje Rada Miasta, ale pamiętajmy, że to my, mieszkańcy, najczęściej korzystaliśmy z uroków małej plaży i powinniśmy mieć wpływ na to, czy miejsce to dalej będzie pełniło swoją funkcję czy też np. stanie się terenem prywatnym.

Artykul zostal opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 65 dnia 3.09.1999 r.