1998.06.15 "Z RATUSZA", Notatka z HB

Z RATUSZA

W poniedziałek 15 czerwca 98 r. odbyła się 34-ta, ostatnia » tej kadencji, robocza Sesja Rady Miasta Helu. Uroczyste zakończenie tej kadencji miało miejsce w czwartek 18 czerwca -relację przekażemy w następnym numerze HB. Aż do wyboru nowej Sady (w październiku br.) i ukonstytuowaniu się nowych władz miastem kierować będzie dotychczasowy Zarząd.

Sprawozdanie pani burmistrz Bogusławy Białk z 6-tygodniowej pracy Zarządu zawierało m.in. następujące informacje: (...)

 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Helu przy ul.Portowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie. Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi Księgę Wieczystą Nr 19059, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel: działka nr 111/3 o pow. 7541 m 2 Nieruchomość przeznaczona jest pod kompleks rekreacyjno sportowy z częścią usługowo-handlową. Do tej ostatniej uchwały ustosunkujemy się w następnym numerze HB w artykule „Mała plaża do likwidacji"

(...)

Artykul zostal opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 12 dnia 19.06.98