2004.08.26, "Pismo do ..."

Stowarzyszenie "PRZYJACIELE HELU"
84-150 Hel,
ul. Bulwar Nadmorski 2

Hel, dnia 26 sierpnia 2004 r.

 

Powiatowy Konserwator Zabytków Starostwo Powiatowe w Pucku
ul. Orzeszkowej 5
Puck

Wnioskodawca: Stowarzyszenie ,,Przyjaciele Helu"
Bulwar Nadmorski 2
84-150 Hel

Dot. zabytkowego zespołu latarni morskiej w Helu

Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie

Niniejszym jako Stowarzyszenie ,,Przyjaciele Helu", którego jednym z naczelnych celów statutowych jest dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego Helu, uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie zabytkowego charakteru zespołu budynków latarni morskiej na Helu.

Dnia 23 czerwca 2004 r. Powiatowy Konserwator Zabytków skierował wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o wpisanie niniejszego zespołu budynków do rejestru zabytków (sygn. PKZ H 23/2004) - do dnia dzisiejszego postępowanie nie zostało wszczęte. Przed złożeniem wniosku dokonał oględzin przedmiotowego zespołu budynków potwierdziwszy, ze budynki te są doskonale zachowane i należy objąć je ochroną zabytków - powyższe stanowisko jest zawarte w wyżej wymienionym wniosku.

Wobec decyzji Burmistrza Miasta Hel (sygn. G-743 0/06/2004) w sprawie podziału nieruchomości, na której znajdują się te budynki a co za tym idzie najprawdopodobniej rozbiórce znacznej ich części, wnosimy o zajęcie stanowiska jak wyżej, co może uchronić ten wspaniale zachowany (na Pomorzu Gdańskim jedyny) zespół budynków latarnika pochodzący z lat dwudziestych XIX wieku. W wypadku pozytywnego ustosunkowania się do wniosku, wnosimy także o poinformowanie o nim Burmistrza Miasta Hel oraz Radę Miasta Hel.
podpis
do góry