Strona Główna

Gorące tematy:

Członków naszego Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" zapraszamy serdecznie na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w sali kinowej stanowiska B2 (Bruno) 24-go czerwca (piątek) o godz. 18-tej. Bardzo prosimy o przybycie!

Zarząd Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu"
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" w dniu 24 czerwca 2016 roku

1. Wybór prezydium Walnego Zebrania Członków.
2. Potwierdzenie ważności obrad (kworum).
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" w latach 2012--2015.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.
6. Głosowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi za lata 2012-2015
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
8. Przeprowadzenie wyborów:

a. Zarządu Stowarzyszenia
b. Komisji Rewizyjnej
c. Sądu Koleżeńskiego.
9. Omówienie i przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" na lata 2016-2019 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.
Ratujemy Małą Plażę w Helu
Półwysep ginie niszczony przez ludzi
Problem latarnika z dziedzictwem historycznym
Edukacja ekologiczna

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystania powyższych materiałów tekstowych oraz zdjęć bez zgody właścicieli.
Copyright © by Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
Kontakt | ©2004 biker