Strona Główna

Gorące tematy:

● ● ● >> Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciele Helu za 2019 rok << ● ● ●
 HEL Z Z LOTU PTAKA
Stowarzyszenie Przyjaciele Helu dzięki dofinansowaniu z ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizowało zadanie grantowe pt. Hel z z lotu ptaka, mające na celu dokumentowanie działalności muzealnej na wszystkich, naszych obiektach, zmian na przestrzeni pór roku i lat Półwyspu Helskiego, dokumentowanie innych przedsięwzięć z perspektywy ptaka. Operację przeprowadzono zgodnie ze strategią wdrażaną przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką. Przewidywane wyniki operacji realizacja operacji na rzecz zachowania, wzmocnienia i promocji lokalnego dziedzictwa i kultury oraz zaangażowanie wielu podmiotów w kultywowanie lokalnego dziedzictwa i tożsamości w ramach LSR.


 REMONT KUTRA WŁA-80 DO CELÓW EKSPOZYCYJNYCH
Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu" dzięki dofinansowaniu z ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizowało zadanie grantowe pt. "Remont kutra WŁA-80 do celów ekspozycyjnych", mające na celu zabezpieczenie przed zezłomowaniem i zniszczeniem zabytkowego kutra "WŁA - 80" (rok budowy 1958), będącego do niedawna najstarszą użytkowaną przez lokalnych rybaków jednostką połowową. Operację przeprowadzono zgodnie ze strategią wdrażaną przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja operacji na rzecz zachowania, wzmocnienia i promocji lokalnego dziedzictwa i kultury oraz zaangażowanie trzech podmiotów w kultywowanie lokalnego dziedzictwa i tożsamości w ramach LSR.
[O terminie wystawienia kutra do zwiedzania i jego przyszłej lokalizacji - powiadomimy, gdy tylko taka informacja się pojawi.] KUTRY RYBACKIE Z HELU
Staraniem Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu", dzięki dofinansowaniu ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka objętej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze, wydana została publikacja "Kutry Rybackie z Helu" autorstwa Bohdana Hurasa, Franciszeka Necla i Mirosława Kuklika.
Tematem opracowania jest historia jednostek rybackich zarejestrowanych i eksploatowanych w porcie w Helu, od chwili jego powstania w XIX wieku do dnia dzisiejszego. Bogato ilustrowana pozycja ma charakter albumowy, wydana została w formacie A4 i zawiera 472 strony.

Ratujemy Małą Plażę w Helu
Półwysep ginie niszczony przez ludzi
Problem latarnika z dziedzictwem historycznym
Edukacja ekologiczna

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystania powyższych materiałów tekstowych oraz zdjęć bez zgody właścicieli.
Copyright © by Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
Kontakt | ©2004 biker